Badanie obciążeń metalami i toksynami – Biorezonans Poznań

Wraz z rozwojem cywilizacji, organizm ludzki został narażony na kontakt z większą ilością metali ciężkich oraz toksyn środowiskowych. Życie w wysoko zurbanizowanym środowisku, smog, plastik, kosmetyki oraz przetworzone jedzenie powoduje narażenie między innymi na ołów, arsen, kadm, pestycydy, środki ochrony roślin, ftalany czy bisfenol A. Wszystkie te związki mają zdolność do kumulacji w organizmie, mogą łączyć się z receptorami dla hormonów a w konsekwencji zaburzać pracę całego organizmu.

Poza wykryciem szkodliwych substancji, istotna jest detoksykacja organów i całego organizmu za pomocą biorezonansu BICOM. Dla skuteczności terapii istotne jest włączenie dodatkowych elementów, które pomogą sprawnie oczyścić ciało.