bicomAparat do biorezonansu BICOM służy do bezinwazyjnej i bezbolesnej diagnozy i terapii. Terapia biorezonansowa sama w sobie nie leczy chorób. Wspomaga jednak proces oczyszczania organizmu z toksyn, patogenów, blokad i napięć, wyrównaniu niedoborów, zaburzeń homeostazy a w konsekwencji pozwala przywrócić organizmowi zdolność do samoregulacji zachodzących w nim procesów.

Aby zrozumieć, w jaki sposób działa urządzenie, należy mieć świadomość, że wszystko, co nas otacza jest energią – mniej lub bardziej zagęszczoną. Wszystkie cząsteczki materii, również komórki w ludzkim ciele, pasożyty, wirusy, bakterie, toksyny, pyłki emitują fale elektromagnetyczne. Zależnie od rodzaju cząsteczki, wszystkie materie posiadają indywidualną długość lub częstotliwość tych właśnie fal. Nazywa się to wzorem częstotliwości i jest on odczytywany przez aparat BICOM.

Biorezonans – jak to działa?

Biorezonans BICOM używa wzorów częstotliwości zaczerpniętych z organizmu człowieka lub z substancji, które obciążają ciało. Urządzenie dzieli drgania na harmonijne (prawidłowe, czyli zdrowe) oraz dysharmonijne (nieprawidłowe, czyli chorobotwórcze). Prawidłowe drgania mogą zostać wzmocnione i wysłane z powrotem do organizmu, poprawiając jego funkcjonowanie. Nieprawidłowe drgania natomiast są odwracane i ich lustrzane odbicie wraca do organizmu, aby zredukować ich negatywny wpływ. Typowa, 60-90-minutowa terapia zawiera kilka programów terapeutycznych wykorzystujących informacje z organizmu i z substancji. Odwrócone informacje są wysyłane do organizmu pacjenta przez dużą matę elektromagnetyczną, na której leży pacjent. Podczas terapii, organizm jest stymulowany przez harmonijne częstotliwości wytwarzane przez aparat BICOM.